Covid-19 zelftesten zijn beschikbaar. Kom langs voor info en advies. #staysafe

Welkom op onze website

Advies geven is een van de belangrijkste taken van uw apotheker. Daarom hebben wij een duidelijke keuze gemaakt om in ons beroep te opteren voor enkele essentiële aspecten zodat uw apotheker steeds uw gezondheidspartner zou blijven.

This website uses cookies on its website to provide you with an optimal user experience. We can also record and analyze the behavior of visitors. With this anonymous information about your website use you help us to improve the website.